Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bostäder för nyanlända

Kommunen tar emot nyanlända personer och familjer utifrån lagstiftning som kom 2016. Nedan kan du läsa hur processen kring bosättning av nyanlända går till.

Bosättningslagen

2016 införde riksdagen ”lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38)” mer känd som bosättningslagen som innebär att alla kommuner har en skyldighet att ta emot nyanlända för bosättning.

Anvisning

När en asylsökande person fått uppehållstillstånd och vill ha hjälp med att hitta ett boende anvisar Migrationsverket en kommun som ansvarar för mottagande och bosättning. Hur många som ska anvisas för bosättning och mottagande under året styrs av länstalen som tas fram utifrån Migrationsverkets prognoser och beslutas av regeringen. Länsstyrelserna beslutar därefter kommuntalen, som är länstalen fördelade på kommunnivå.

Även kvotflyktingar anvisas enligt bosättningslagen och ingår i kommun- och länstalen.

Det finns också personer som själva väljer att bosätta sig i Lerum efter att de fått beviljat uppehållstillstånd. Dessa personer hittar då ett boende på egen hand.

Kommuntal

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot fördelas utifrån kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det tidigare sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Kommunen har ingen möjlighet att neka en anvisad person. Kommunen har däremot en möjlighet att påverka årsplaneringen, det vill säga hur många personer som anvisas per månad. Personer som själva väljer att bosätta sig i Lerum ansvarar själva för sitt boende och räknas därför inte med i kommuntalet.

För Lerums kommun har kommuntalen sedan bosättningslagen införande sett ut enligt följande:

2016: 170 personer

2017: 162 personer

2018: 142 personer

2019: 92 personer

2020: 77 personer

2021: 69 personer

Tilldelning av bostad

Från första anvisning har en kommun två månader på sig att ta emot för bosättning. Hur familjen är sammansatt eller om det finns några särskilda behov får kommunen veta med två månaders varsel.

Hur boendet ser ut för de som anvisas beror sedan på hur familjesammansättningen ser ut, om det finns särskilda behov och vad för lediga bostäder som finns att tillgå. Det vanliga är att en nyanländ anvisas till något av de tillfälliga boendena som finns i väntan på en mer permanent bostad. Väntetiden för en mer permanent lösning varierar.

Alla nyanlända personer som anvisas till Lerums kommun får information kring boendefrågor, exempelvis vilka regler som finns och vilka skyldigheter en hyresgäst har, samt vad som är viktigt för att ta hand om sitt boende på bästa sätt. Detta kallar vi för Boskola.

Alla nyanlända personer får information om hur de på egen hand kan söka och hitta ett mer permanent boende.

De permanenta bostäderna Lerums kommun erbjuder kommer främst från Förbo. Kommunen har tidigare byggt fastigheter i egen regi genom Aspenäs Villastads AB. Dessa fastigheter är nu sålda till Förbo.

Kommunen söker fler samarbeten med andra bostadsbolag för att kunna erbjuda långsiktiga boende för att främja integrationen.