Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Enheten för mottagande och integration

I Lerums kommun ansvarar Enheten för mottagande och integration för arbetet med att ta emot och bosätta nyanlända vuxna, och familjer med barn, som kommit enligt bosättningslagen. Enheten är också ansvarig för att skapa goda förutsättningar för etablering och inkludering i samhället, i enlighet med de mål och uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt.

Arbetet med mottagande och inkludering

På EMI arbetar vi med varje person eller familj individuellt för att stötta den enskilde i att kunna etablera sig. Etablering i ett nytt land och på ny ort består av flera olika delar. Vi arbetar därför med våra enskilda individer och familjer med arbetsmarknadsinsatser, samordning kring vård, samordning av utbildningsinsatser, försörjning, sociala nätverk, råd och stöd, med mera.

Vad vi jobbar med: