Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Finansiering av mottagande

Enheten Mottagande och integration finansieras av de statsbidrag som kommunen erhåller för mottagandet av nyanlända. Migrationsverket betalar ut schablonersättningar baserat på varje mottagen person. För 2020 uppgår totalbeloppet till 146 100 kronor för personer som inte fyllt 65 år och 8210 kr för personer över 65 år. Ersättningen betalas ut under en tvåårsperiod och sker med 1/10 var tredje månad.

Ersättningen ska täcka kostnader för svenskundervisning, samhällsorientering, initialt försörjningsstöd, tolkar samt lön till personal på enheten.

På enheten finns också projektpersonal som finansieras av externa projektmedel, exempelvis från länsstyrelsen. För närvarande bedriver enheten tre projekt med hjälp av medel från länsstyrelsen.