Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Finansiering av mottagande

Enheten för mottagande och integration finansieras av de statsbidrag som Lerums kommun erhåller för mottagandet av nyanlända. Migrationsverket betalar ut schablonersättningar baserat på varje mottagen person. För 2021 uppgår totalbeloppet till:

  • 149 600 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
  • 84 000 kronor för en person som har fyllt 65 år.

Ersättningen betalas ut under en tvåårsperiod och sker med 1/10 var tredje månad.

Ersättningen ska täcka kostnader för svenskundervisning, samhällsorientering, initialt försörjningsstöd, tolkar, samt lön till personal på enheten.

På enheten finns också projektpersonal som finansieras av externa projektmedel, exempelvis från länsstyrelsen. För närvarande bedriver enheten två projekt med hjälp av medel från länsstyrelsen.