Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Intervju med flyktingsamordnare

Flyktingsamordnare Nian Ali på Lerums kommun berättar om glädjeämnen och utmaningar i arbetet med nyanlända personer som bosätter sig i kommunen.

Hej flyktingsamordnare Nian Ali,

kan du berätta lite om hur ni arbetar på enheten för mottagande och integration?

Enheten för mottagande och integration har funnits sedan första februari 2016. Enheten består av:

  • Enhetschef
  • Flyktingsamordnare
  • Flyktingsamordnare för barn och unga
  • Boendesekreterare
  • Flyktingstödjare
  • Projektledare och coacher
  • Administratör
  • Bostödjare

Enheten ansvarar för arbetet med att ta emot och bosätta de nyanlända som anvisas till Lerums kommun. Övergripande mål för enheten är att utveckla och samordna verksamhet för en hållbar integration och etablering. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, sjukvården, övriga sektorer i kommunen samt med civilsamhället. Målsättningen med vårt arbete är att de nya lerumsborna ska vara etablerade i samhället efter två år.

Vad är den största utmaningen i mottagandet av nyanlända i Lerums kommun?

Boendefrågan är den största utmaningen för de allra flesta kommuner i Sverige. Det som är glädjande i vår kommun är att vissa nya lägenheter har byggts. Bostadsbristen är inte enbart ett problem för nyanlända utan för många andra grupper i samhället. Därför känns det jättebra att Lerums politiker har beslutat att det som byggs ska delas mellan de nyanlända och övriga på bostadsmarknaden. Det bidrar till variation och främjar inkludering i samhället.

Hur ska de nyanlända lyckas på arbetsmarknaden?

Språket är givetvis en nyckel för att komma in på arbetsmarknaden. En får också tänka på att alla har olika erfarenheter, resurser och problem i sitt bagage. De vi hittills har tagit emot omfattar de flesta kategorierna. Det finns högutbildade människor med mångårig arbetslivserfarenhet men också personer med låg utbildningsnivå och även enstaka som aldrig har arbetat. Vi försöker att uppmana alla att satsa på språket och parallellt motivera till språkpraktik. Dels för att träna svenska och dels för att få en inblick över hur en arbetsplats ser ut i Sverige samt att en får lära sig de sociala koderna.  Samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och näringslivet är nyckeln för att nå framgång.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste är att träffa människor från olika kulturer och bakgrund. Att sträcka ut handen och hjälpa en människa som vill starta ett nytt liv i ett främmande land. De människorna som vi tagit emot vill ha trygghet till sina barn och sig själva, och det är därför de har utsatt sig själva i faror genom att fly samt lämnat sina nära och kära. Det är miljontals människor i flykt idag, majoriteten i sitt eget land eller i länderna som är runtomkring. Vi kan naturligtvis inte hjälpa alla människor, men om vi lyckas att ge ett drägligt liv till de människorna som vi tar emot i Lerum skulle det kännas bra och meningsfullt. Trots flykten, och den långa asyltiden, vill de flesta människorna som vi hittills tagit emot bidra med något tillbaka för att visa sina tacksamhet.