Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Pågående projekt

Enheten för mottagande och integration har startat projekt för att hjälpa nyanlända personer snabbare till arbete eller studier. I dagsläget finns projektet Trappan som är igång sedan hösten 2019.

Trappan

Trappan är ett projekt finansierat av Länsstyrelsen med §37-medel. Projektet startade hösten 2019 och avslutas i slutet av mars 2021. Projektet riktar sig till nyanlända kortutbildade personer som står långt från arbetsmarknaden och syftet är att deltagarna ska närma sig arbete eller studier. Inledningsvis genomgår deltagarna en 8 veckors vägledningskurs för att dels öka självkänsla och motivation men också få kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Därefter gör projektets coacher en individuell planering tillsammans med varje deltagare. Deltagarna får bland annat hjälp att komma ut i praktik, skriva CV och personligt brev, söka utbildning samt arbete.

Lerums kommun är projektägare och projektet drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborgsregionen Sydost och ABF.

Jobbverkstan

Jobbverkstan är en kurs på sju tillfällen som vänder sig till nyanlända personer som bedöms stå relativt nära den svenska arbetsmarknaden. Syftet med kursen är att deltagarna ska få de verktyg som behövs för att de ska få ett arbete. De får hjälp att skriva CV och personligt brev, söka arbete via olika plattformar, träna för arbetsintervju, information om olika utbildningar etcetera. Kursen är ett samarbete inom Lerums kommun mellan Arbetsmarknadsenheten och Enheten för mottagande och integration.