Pågående projekt

Enheten för mottagande och integration har startat projekt för att hjälpa nyanlända personer snabbare till arbete eller studier. I dagsläget finns projektet Lerumstrappan som är igång sedan hösten 2018. Under hösten 2019 planeras också Trappan att starta.

Lerumstrappan

Lerumstrappan är ett projekt finansierat av Länsstyrelsen med §37-medel. Projektet startade hösten 2018 och avslutas våren 2020. Projektet riktar sig till nyanlända kortutbildade kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och syftet är att deltagarna ska närma sig arbete eller studier. Inledningsvis genomgår deltagarna en 8 veckors vägledningskurs för att dels öka självkänsla och motivation men också få kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Därefter gör projektets coacher en individuell planering tillsammans med varje deltagare. Deltagarna får bland annat hjälp att komma ut i praktik, skriva CV och personligt brev, söka utbildning samt arbete. Lerums kommun är projektägare och projektet drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Studieförbundet Vuxenskolan Göteborgsregionen Sydost och ABF.

Trappan

Trappan är ett nytt projekt som finansieras av §37-medel från Länsstyrelsen. Projektet startar hösten 2019 och avslutas december 2020. Trappan är ett projekt som riktar sig till nyanlända män och kvinnor och insatsen syftar till att deltagarna ska komma ut i arbete eller studier. Arbetsmetoder och material har sitt ursprung i projektet Lerumstrappan men kommer anpassas efter den utökade målgruppens behov och erfarenheter. Lerums kommun är projektägare och projektet drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborgsregionen Sydost och ABF.

Jobbverkstan

Jobbverkstan är en kurs på sju tillfällen som vänder sig till nyanlända personer som bedöms stå relativt nära den svenska arbetsmarknaden. Syftet med kursen är att deltagarna ska få de verktyg som behövs för att de ska få ett arbete. De får hjälp att skriva CV och personligt brev, söka arbete via olika plattformar, träna för arbetsintervju, information om olika utbildningar etcetera. Kursen är ett samarbete inom Lerums kommun mellan Arbetsmarknadsenheten och Enheten för mottagande och integration.