Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Pågående verksamheter

Enheten för mottagande och integration jobbar på flera olika sätt med att introducera nyanlända flyktingar som flyttar in i vår kommun till vårt samhälle och de funktioner som är viktiga att känna till. Här kan du läsa om några av våra pågående verksamheter. Observera att vissa verksamheter har tagit paus för tillfället utifrån smittorisk.

Föräldrastöd

Samhällsorientering är en utbildning som erbjudas till nyanlända i Sverige. Utbildningen ger personen en basinformation om det svenska samhället på sitt eget språk. ”Att bilda familj och leva med barn i Sverige” är ett av de 8 teman som tas upp i utbildningen.

Förutom den utbildningen erbjuds nya lerumsbor som är föräldrar en föräldrastödutbildning på hemmaplan. Föräldrarna träffas 7 gånger och materialet ”Föräldrar i nytt Land” används i utbildningen. Föräldrastödsutbildning hittills har kunnat erbjudas på ett språk och den startade i Lerum under oktober 2019.

Sverigeinformation

Sverigeinformation ger vi till dig som är helt nyanländ i Sverige. Informationen inkluderar svenska lagar och regler, traditioner, grundläggande samhällskunskap, myndigheter i Sverige, med mera. Informationen ges oftast under den första månaden som en person befinner sig i Lerum.

Introduktion till ekonomi och bank

Inom ramen av ”utökad samhällsorientering” erbjuder Enheten för mottagande och integration nya Lerumsbor ett informationspaket om ekonomi och vägen till självförsörjning. I paketet erbjuds information om budget, försörjning under etableringsperioden, samt praktisk hjälp som hur en kan öppna bankkonto, betala räkningar, skaffa abonnemang, använda Bank ID, swish med mera. Alla nyanlända får också en pärm som innehåller den viktiga information som de behöver kunna hitta lätt för att klara sig i vardagen.

Hälsoinformation

Hälsoinformation är avsedd för att du som nybliven kommuninvånare ska kunna orientera dig i sjukvården, veta vart du ska vända dig i olika situationer och väcka medvetenhet kring egenvård och ett hälsosamt leverne. Innehållet är baserat på den hälsoinformation som VGR tidigare har gett i projektet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända.

Rådrum

RÅDrum Lerum är en träffpunkt för nyanlända ungdomar i Lerums kommun. RÅDrum är för alla nyanlända ungdomar i behov av råd eller hjälp.

RÅDrum träffar du på Lerums gymnasium, café Eken, på måndagar klockan 14-16.30.

På RÅDrum kan du få råd kring viktiga frågor du ställs inför som nyanländ ungdom:

  • Vardagliga frågor.
  • CSN och försörjning.
  • Boende: frågor kring bostadskö och hyreskontrakt.
  • Samhällsinformation.
  • Gymnasiestudier.
  • CV och tips om hur man söker arbete.