Pågående verksamheter

Enheten för mottagande och integration jobbar på flera olika sätt med att introducera nyanlända flyktingar som flyttar in i vår kommun till vårt samhälle och de funktioner som är viktiga att känna till. Här kan du läsa om några av våra pågående verksamheter.

Föräldrastöd

Samhällsorientering är en utbildning som erbjudas till nyanlända i Sverige. Utbildningen ger personen en basinformation om det svenska samhället på sitt eget språk. ”Att bilda familj och leva med barn i Sverige” är ett av de 8 teman som tas upp i utbildningen.

Förutom den utbildningen erbjuds nya lerumsbor som är föräldrar en föräldrastödutbildning på hemmaplan. Föräldrarna träffas 7 gångar och materialet ”Föräldrar i nytt Land” används i utbildningen. Föräldrautbildning hittills har kunnat erbjudas på ett språk och den startade i Lerum under oktober 2019.

Förhandsstödsutbildning är en del av projekt § 37 ”Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen” där Lerums kommun med andra kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund sökte medel från länsstyrelsen. Syftet med projektet har varit stärka kompetens hos personalen som möter nyanlända familjer samt utveckla ett regionalt föräldrastöd som kan stödja nyanlända familjer och slutligen stärka samverkan i kommunen.

Sverigeinformation

Sverigeinformation ger vi till dig som är helt nyanländ i Sverige. Informationen inkluderar svenska lagar och regler, traditioner, grundläggande samhällskunskap, myndigheter i Sverige, med mera. Informationen ges oftast under den första månaden som en person befinner sig i Lerum.

Introduktion till ekonomi och bank

Inom ramen av ”utökad samhällsorientering” erbjuder Enheten för mottagande och integration nya Lerumsbor ett informationspaket om ekonomi och vägen till självförsörjning. I paketet erbjuds information om budget, försörjning under etableringsperioden, samt praktisk hjälp som hur en kan öppna bankkonto, betala räkningar, skaffa abonnemang, använda Bank ID, swish m.m.  Alla nyanlända får också en pärm som innehåller den viktiga information som de behöver kunna hitta lätt för att klara sig i vardagen.

Hälsoinformation

Hälsoinformation är avsedd för att du som nybliven kommuninvånare ska kunna orientera dig i sjukvården, veta vart du ska vända dig i olika situationer och väcka medvetenhet kring egenvård och ett hälsosamt leverne. Innehållet är baserat på den hälsoinformation som VGR tidigare har gett i projektet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända.

Rådrum

RÅDrum Lerum är en träffpunkt för nyanlända ungdomar i Lerums kommun. RÅDrum är i första hand för dig som har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd, men givetvis är alla nyanlända ungdomar i behov av råd eller hjälp välkomna.

RÅDrum träffar du i studiestugan på Lerums gymnasium på måndagar klockan 14-16.30 och på onsdagar i café Granen klockan 15-18.

På RÅDrum kan du få råd kring viktiga frågor du ställs inför när du fått ditt uppehållstillstånd:

  • Migrationsverket: uppehållstillstånd och förnyad ansökan om uppehållstillstånd.
  • Skatteverket: personnummer och ID-kort.
  • Banken: konto och mobilt bank-ID.
  • CSN och försörjning.
  • Boende: frågor kring bostadskö, hyreskontrakt och bostadsbidrag.
  • Försäkringar: socialförsäkring och hemförsäkring.
  • Socialtjänsten: försörjningsstöd.
  • Gymnasiestudier.
  • Vård, hälsa och tandläkare.
  • CV och tips om hur man söker arbete.