Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Samarbetet med andra

Lerums kommun har tagit emot runt 550 nya Lerumsbor enligt bosättningslagen de senaste 3,5 åren. Kommunens huvudansvar är samordna insatser kring de nya personer som bor i kommunen deras första 2 år. Enheten för mottagande och integration ansvarar för mottagande och inkluderingen i samhället. Den uppgiften går inte att genomföras ensam utan kommunen gör i samverkan med andra. Samverkan medför effektivitet och bidrar till erfarenhetsbyte och nya tänkande.

I Lerums kommun finns flera verksamheter som genomför insatser och aktiviteter som gynnar inkludering för kommuninvånare. Inkludering är något som kommunen har som mål att det ska genomsyra alla våra verksamheter.

Enheten för mottagande och Integration arbetar aktivt med utveckling av samverkan med externa samarbetspartner t.ex. med Arbetsförmedlingen, Landsting, Göteborgs Region, Enheten för samhällsorientering, ABF, Studieförbundet Vuxenskola, idéburna föreningar m.m. Men även internt med kommunens olika verksamheter såsom Vuxenutbildning, Näringslivsenheten, Arbetsmarknadsenheten, Plattform Lerum, Stöd & Omsorg och START Lerum m.m.

Samarbetsformen görs mest inom ramen av LÖK, lokal överrenskommelse, och DUA, delegationen för unga och nyanlända i arbete, i Lerum. Resultatet av samverkan har varit flera olika yrkesutbildningar med språkstöd, ansökan om medel vid tre tillfälle från Länsstyrelsen till olika projekt under 2018-2020 samt föräldrastödsutbildning till nyanlända föräldrar.