Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Samarbetet med andra

Lerums kommun har tagit emot runt 750 nya Lerumsbor enligt bosättningslagen de senaste fem åren. Kommunens huvudansvar är att samordna insatser kring nyanlända personer i kommunen deras första två år. Enheten för mottagande och integration ansvarar för både för mottagandet men också för att säkra god inkluderingen i vårt samhälle. Den uppgiften går inte att genomföra ensam utan kommunen gör detta i samverkan med andra aktörer. Samverkan medför effektivitet och bidrar till erfarenhetsutbyte och nytänkande.

I Lerums kommun finns flera verksamheter som genomför insatser och aktiviteter som gynnar inkludering för kommuninvånare. Inkludering är något som kommunen har som mål att det ska genomsyra alla våra verksamheter.

Enheten för mottagande och Integration arbetar aktivt med utveckling av samverkan med externa samarbetspartner t.ex. med Arbetsförmedlingen, Landsting, Göteborgs Region, Enheten för samhällsorientering, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, idéburna föreningar m.m. Men även internt med kommunens olika verksamheter såsom Vuxenutbildning, Näringslivsenheten, Arbetsmarknadsenheten, Plattform Lerum, Stöd & Omsorg och START Lerum m.m.

Samarbetsformen i Lerums utförs mest inom ramen av LÖK, lokal överrenskommelse, och DUA, delegationen för unga och nyanlända i arbete. Resultatet av samverkan har varit flera olika yrkesutbildningar med språkstöd, ansökan om medel vid tre tillfällen från Länsstyrelsen till olika projekt under 2018-2020, samt föräldrastödsutbildning till nyanlända föräldrar.