Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Start Lerum - nyanländas lärande

Start Lerum är kommunens mottagningsenhet för nyanlända elever till grundskola och gymnasieskola. Alla nyanlända elever kommer först till Start när de börjar sin skolgång i Lerum.

Start Lerum ger eleverna och deras familjer en god grund för integration i samhället i nära samarbete med skolorna, kommunen, frivilligverksamhet och föreningsliv.

Tiden på Start

  • Inskrivning
  • Undervisning och kartläggning
  • Överlämning till mottagande skola
  • Kommunikation med vårdnadshavare

Inskrivning

Enhetens samordnare registrerar och skriver in nya elever på Start Lerum. Under inskrivningen lämnas information om Start Lerum och om det svenska skolsystemet. Vid inskrivningen påbörjas också en social kartläggning av elevens bakgrund och nuvarande situation. En skolsköterska genomför hälsosamtal och planering av vaccinationer.

Undervisning och kartläggning

En elev går max åtta veckor på Start Lerum. Undervisningen handlar om åtta olika teman som skola, familj och arbete. Framför allt är det undervisning i svenska, men på schemat finns även matematik och samhällsorientering. Genom estetisk verksamhet, köksklubb och språkcafé får eleven träna på att använda språket i praktiska sammanhang.

På Start Lerum kartläggs elevens skolbakgrund och erfarenheter. Kartläggningen används vid planeringen av elevens fortsatta skolgång. Innan eleven lämnar Start görs en överlämning till mottagande skola och vårdnadshavare får ta del av information kring elevens skolgång.

Mer information