Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Mottagande

Du som är nyanländ i Lerums kommun har möjlighet att få stöd och information för att kunna etablera dig i kommunen. En nyanländ person är en person som har haft uppehållstillstånd i Sverige i mindre än två år.

Kommunens roll

Kommunen ska arbeta för att nyanlända personer blir inkluderade i vårt samhälle och det arbetet ska ske under de första två åren som personen är bosatt i Lerums kommun. Kommunen kan då hjälpa till med information om samhället och olika samhällsaktörer och myndigheter. Kommunen kan också ge information om vad du som nyanländ behöver tänka på för att kunna starta upp din etablering, både för vuxna och barn. Utöver detta erbjuder kommunen Samhällsorientering, en kurs om det svenska samhället, till vissa nyanlända.

Bosättning

Sveriges kommuner har fått ansvar att ansvara för bosättning av vissa nyanlända personer. Detta bestämdes 2016 av en ny lag som kallas för Bosättningslagen (Lag 2016:38 om bosättning av vissa nyanlända invandrare för bosättning).

Klicka här för att läsa om bosättningslagen i sin helhet.

Kommunen ansvarar för att ge nyanlända personer, som har fått en anvisning från Migrationsverket, en plats att bo inom kommunens gränser. Detta inkluderar de personer som kommit till kommunen från Migrationsverkets anläggningsboende eller som kommit som kvotflykting via UNHCR.

En del personer väljer själva att bosätta sig inom Lerums kommun. De är då egenbosatta och har inte kommit till kommunen via någon anvisning. Dessa personer har inte möjlighet att få en bostad av kommunen. Däremot har de rätt till samma insatser i form av information och stöd som andra nyanlända.

Arbete, studier och försörjning

En nyanländ person som saknar försörjning kan, i en övergångsperiod, ha rätt till ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan söka från din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen. Var och en är i första hand skyldig att själv försörja sig och sin familj.

Nyanlända personer erbjuds delta i ett program på Arbetsförmedlingen som kallas för Etableringsprogrammet. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildningar för vissa nyanlända invandrare. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

Klicka här för att läsa mer om etableringsprogrammet

Kommunen har enligt lag ansvar att erbjuda samhällsorientering till vissa nyanlända invandrare. Lagen gäller för dig som har fyllt 18 år men inte 65 år, är folkbokförd i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd som flykting, familjemedlem eller anhörig. Lerums kommun har avtal med Göteborgs stad.

Klicka här för att läsa mer om Samhällsorientering