Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Samhällsorientering

Som nyanländ i Lerums kommun har du rätt till samhällsorientering på ditt eget modersmål om du är mellan 18-64 år gammal och flyttar in från ett land utanför EU.

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv. Utbildningen ska också lägga en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Kursen hålls av Göteborgs stad.

Klicka här för att läsa mer om samhällsorientering

Föräldrastöd

Samhällsorientering ger personen en basinformation om det svenska samhället på sitt eget språk. ”Att bilda familj och leva med barn i Sverige” är ett av de teman som tas upp i utbildningen.

Förutom den utbildningen erbjuds nya lerumsbor som är föräldrar en föräldrastödutbildning på hemmaplan. Föräldrarna träffas 7 gånger och materialet ”Föräldrar i nytt Land” används i utbildningen. Föräldrastödsutbildning hittills har kunnat erbjudas på arabiska och den startade i Lerum under oktober 2019.

Utökad samhällsorientering

Enheten för mottagande och integration har en utökad samhällsorientering för de nyanlända personer som bosätter sig i kommunen. Denna innehåller:

  • Sverigeinformation
  • Hälsoinformation
  • Boskolan
  • Introduktion till ekonomi och bank