Integrationssamråd

Integrationssamrådet

Integrationssamrådet är ett samverkansorgan i Lerums kommun som träffas ca 3 gånger på våren och 3 gånger på hösten. På integrationssamrådet deltar representanter från kommunvalda politiker, personer från civilsamhället, tjänstemän från lärande och fritid, samt representanter från idéburna organisationer. Tanken är att ansvarig inom kommunen tillsammans med frivilliga som engagerat sig i nyanländas integration ska utbyta information och idéer. Integrationssamrådet startade i samband med flyktingvågen 2015 då Lerum likt många andra kommuner tog emot många ensamkommande ungdomar. Det uppstod ett behov av en samverkan mellan politiker och det starkt engagerade civilsamhället.