Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Integrationssamråd

Integrationssamrådet

Integrationssamrådet är ett samverkansforum mellan Lerums kommun och det civila samhället. Vi träffas 2-3 gånger under våren och 3 gånger under hösten. Integrationssamrådet startades på initiativ av Lerums kommunalråd och har funnits sedan 2017. Integrationssamrådet har varit pausat under pandemin, men kommer att återupptas senare under våren 2021.

Personer som sitter med på dessa möten är representanter från kommunvalda politiker, tjänstepersoner från enheten Fritid och Enheten för mottagande och integration, samt representanter från idéburna organisationer och civilsamhället. Forumet är tänkt att fungera som en informationskanal mellan ansvariga inom kommunen och frivilliga som engagerat sig i nyanländas integration.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta enhetschef på Mottagande och integration.