Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Biståndsansökan

Välkommen att kontakta myndighetsavdelningen för att få information och ansöka om vård- och omsorgsinsatser, för både yngre och äldre personer. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig och prövas individuellt enligt gällande lagstiftning.

För att avgöra om du har rätt till den sökta insatsen görs en utredning. Handläggaren besöker dig oftast i hemmet eller har telefonkontakt för att ta reda på ditt behov av insatser. Vårdplanering görs oftast genom videovårdplanering eller telefonplanering. Beslutet om insatser är oftast tidsbegränsat och kan överklagas. Beslutet om beviljade insatser lämnas sedan till respektive enhetschef inom berört ansvarsområde. På myndighetsavdelningen finns handläggare som utreder och beslutar om: 

Informationsfilm om hur du söker lämplig äldreomsorg i Lerums kommun.

 

Ansökan enligt socialtjänstlagen

Två äldre händer på ett kaffebordFoto av: Anna Rehnberg

Ansökan om hjälp i hemmet eller särskilt boende görs muntligt till biståndshandläggare eller skriftligt på särskilda ansökningsblanketter. Blanketterna finns att få hos biståndshandläggare och på KomIn i kommunhuset. De kan också hämtas ner för utskrift via länken längst ner på sidan.

När det gäller ansökan om hemtjänst är vår målsättning att arbeta skyndsamt och behovens karaktär styr hur snabbt beslutet fattas. Vi har alltid en personlig kontakt med den sökande, anhörig eller personal per telefon där vi bedömer hur brådskande ärendet är.

Vid nyansökan sker, beroende av behovets karaktär, ett hembesök eller ett telefonsamtal, varefter utredning och beslut ska fattas inom två veckor. Ibland kan det behövas kompletterande uppgifter som fördröjer handläggningstiden.

Telefonnummer till biståndshandläggare

Se telefonnummer under rubriken Kontakt överst till höger på sidan.
Här kan du läsa mer om myndighetsavdelningens verksamhet >>