Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hjälp att sköta din utemiljö

Naturarbetsgruppen arbetar för att underlätta för dig som är 65 år och däröver och du tar själv kontakt med Naturarbetsgruppen.

Sommaren

Naturarbetsgruppen erbjuder dig hjälp med att klippa dina gräsmattor under säsongen, ring för information. Naturarbetsgruppen kan inte hjälpa dig med övrigt trädgårdsarbete såsom klippning av häckar eller rensning av rabatter.

Vintern

Under vinterhalvåret kan du få hjälp med snöskottning mer än 5 cm.
Naturarbetsgruppen kör inte bort någon snö från din tomt.

Fastighetsägaren har ansvar för halkbekämpning på sin fastighet, och naturarbetsgruppen kan hjälpa till med att halkbekämpa. Till exempel lägga ut grus och sand.

Klicka här för att läsa mer om fastighetsägarens ansvar för halkbekämpning »

Kostnad

Priser inkl. moms

                            Upp till:           15 min       30 min            45 min            1 timme 

Gräsklippning, liten maskin/person  60 kr           125 kr          185 kr             250 kr

Gräsklippning, stor maskin                75 kr           155 kr          230 kr            310 kr

Snöskottning                                     90 kr

Framkörning 75 kr tillkommer till alla.

Exempel: Om det är 2 personer som klipper med var sin gräsklippare i 14 minuter så blir debiteringen 14 x 2 = 28 minuter vilket gör att kostnaden blir upp till 30 minuter =

125 kronor + framkörning 75 kronor, totalpris per gång 200 kronor inklusive moms.