Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Avgifter och tillämpningsföreskrifter

Information om avgifter från och med 1 januari 2021. Kommunfullmäktige beslutar årligen om nya avgifter i Lerums kommun, här nedan kan du ta del av de avgifter som gäller.

För dig som bor hemma (ordinärt boende)

  • Hemtjänst                            318 kr/timme
  • Hemsjukvård                        322 kr/månad
  • Trygghetstelefon                   299 kr/månad
  • Måltider dagvård                   74 kr/dag
  • Resa dagvård                        52 kr/enkel resa

Avlösning för anhörig

Upp till 16 timmar per månad kostnadsfritt.

Maxtaxa

Maxtaxan för vård- och omsorgsinsatser, trygghetslarm och hemsjukvård är ett belopp som motsvarar 53,92% av årligen fastställt prisbasbelopp per år delat med tolv. För år 2021 motsvarar detta 2 139 kronor per månad.

Du betalar endast för de insatser du har. Har du övriga avgifter som inte ingår i maxtaxan så måste du betala för dessa - till exempel matportioner och resor.

För att kunna tillgodose att vårdtagaren ej erlägger för hög avgift för vård och omsorg begärs utöver de uppgifter som automatiskt erhålls från riksförsäkringsverket även uppgifter från den enskilde på blanketten ”Inkomstförfrågan”.

Minimibelopp

Minimibeloppet är kopplat till prisbasbeloppet och uppgår för år 2021 till 5 373 kronor per månad för ensamstående och 4 540 kronor per månad för makar. För personer under 65 år ökas minimibeloppet med 10 procent.

Avgiftsutrymme

Från din nettoinkomst dras ditt förbehållsbelopp (minimibelopp och boendekostnad). Det utrymme som blir över kallas avgiftsutrymme. Inom detta utrymme betalar du avgifter för vård och omsorg (hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård), dock högst 2 139 kronor. Om avgiftsutrymmet blir 0 kronor eller mindre innebär detta att du inte behöver betala för vård och omsorg. Däremot betalar man för matportioner.

Reducering av avgift

Avgiften för hemtjäst reduceras först om minskningen innebär att högkostnadsskyddets gräns passeras. För att få avdrag på avgiften måste avbokning ske minst 48 timmar innan, förutom vid oplanerad sjukhusvistelse då reducering sker från första dag.

Överklagande

Om den enskilde inte är nöjd med sitt avgiftsbeslut kan överklagande ske. I samband med avgiftsbeslutet meddelas vart man ska vända sig.