Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Trygghetskamera

Alla människor uppskattar inte besök nattetid eller får störd nattsömn efter tillsynsbesöket av hemtjänsten. Är man lättväckt, kan dörrar som öppnas och lampor som tänds vara besvärande. Detta kan även upplevas som otryggt av den enskilde, och risken för fallolyckor ökar till följd av tillsynsbesöken. Tillsyn via trygghetskamera innebär att personer som känner otrygghet nattetid kan ansöka om att få en trygghetskamera installerad i hemmet och tillsynen utförs digitalt. Se gärna den korta filmen om Kerstin från Gotland som berättar om hur hon upplever trygghetskameran.

Se gärna den korta filmen om Kerstin från Gotland som berättar om hur hon upplever trygghetskameran.

Vem kan ansöka?

Tillsyn är en insats som kan beviljas av biståndshandläggare. Du vänder dig till biståndshandläggare via kommunens kundcenter på telefonnummer 0302-52 10 00. Om du är beviljad tillsyn och den utförs av hemtjänst i dagsläget så kan du kontakta respektive hemtjänstgrupp alternativt kommunens kundcenter på telefonnummer 0302-52 10 00.

Vad är nattillsyn via trygghetskamera?

Nattillsyn är en insats som riktar sig till personer i ordinärt boende som har ett trygghetsbehov men inte behöver fysisk hjälp på natten. Tillsynen utförs på distans och digitalt via en tillsynskamera. Det innebär att du får en trygghetskamera installerad i ditt hem av behörig personal som arbetar med larm- och låsinstallation (TDT-enheten).

Hur går nattillsynen till via trygghetskamera?

Behörig medarbetare kopplar upp sig till trygghetskameran som är placerad så att din sovplats och dess omgivning syns. Kameran ger en bra bild oavsett om det är ljust eller mörkt i rummet och är anpassad för att varken ljud eller ljus ska störa nattsömnen. Tillsynen tar några sekunder till någon minut att genomföra. Om medarbetaren inte kan se dig görs en ny tillsyn efter 20 minuter. Om du fortfarande inte syns eller något hänt dig tillkallas natthemtjänsten, som gör hembesök hos dig.

När utförs nattillsynen via trygghetskamera?

Insatsen utförs efter överenskommelse mellan dig och hemtjänsten samt kan förändras vid behov. Du kan själv välja om tillsynen ska ske fysiskt av hemtjänsten eller på distans via trygghetskamera. Om du t.ex. har två tillsyner under natten, kan ett eller båda ske via trygghetskamera. Överenskommelsen dokumenteras i ett samtycke och i din genomförandeplan.

Hur ofta och hur länge görs nattillsyn?

Nattillsynen utförs utifrån biståndsbeslutet om tillsyn och vid de tidpunkter du och hemtjänsten har kommit överens om. Varje tillsyn tar oftast bara några sekunder till någon minut.

Varför utförs nattillsynen via trygghetskamera?

Nattillsyn möter behovet av trygghet och integritet på ett bra sätt. Att veta att någon tittar till men att slippa bli väckt av t.ex. en dörr som stängs kan förbättra nattsömnen och därmed öka livskvaliteten.

Vad kostar trygghetskameran?

Trygghetskamera kostar inget extra.

Kan vem som helst se mig genom trygghetkameran?

Nej, det är bara utbildade och behöriga medarbetare som kan titta i trygghetskameran. Alla har en personlig inloggning och internetkommunikationen är skyddad så att ingen obehörig ska kunna se dig. Det sker en loggning och spårbarhet på vilken medarbetare som har tittat i kameran.

Vad händer om man behöver fler tillsyner under natten?

Om behovet är tillfälligt kan extra tillsynstillfällen sättas in under några nätter förutsatt att du ger sitt samtycke. Om behovet är långvarigt görs en ny biståndsbedömning.

Vad händer om det är fel på trygghetskameran?

Om något är fel på trygghetskameran utförs tillsynen via fysiskt besök hos dig. Om det beror på ett tekniskt fel åtgärdas det på distans eller av TDT-enheten på plats under dagtid på vardagar. För att undvika problem är det viktigt att tillsynstekniken alltid är kopplad till sitt eluttag, att trygghetskamerans läge inte ändras och att inget skymmer sikten mellan kameran och sovplatsen.

Vid oväder måste väl sladden dras ur?

Nej, det är viktigt att trygghetskamerans utrustning alltid är kopplad till eluttaget för att tillsynen ska kunna utföras.

Sparas det bilder?

Nej, ingenting spelas in eller sparas.

Är det här en del av övervakningssamhället?

Nej, nattillsyn är inte övervakning. Det är en insats för den som känner otrygghet på natten. Tillsynen görs bara vid överenskomna tidpunkter och tar några sekunder till någon minut. Däremellan är kameran avstängd. Ingenting spelas in eller sparas.

Stort intrång i människors privatliv?

Nattillsyn är en titta-till-insats liknande den fysiska tillsynen. Skillnaden är att du inte behöver få hem personer i sitt hem, vilket kan kännas både störande och otryggt, särskilt nattetid. För många är det en fråga om integritet att inte få besök i sitt hem.

Vad säger lagen om trygghetskamera?

Precis som för andra insatser gäller att biståndsbeslutet ska grunda sig i individens behov och samtycke. Nattillsynen ska också utföras på ett sätt som skyddar individen genom att exempelvis endast behöriga medarbetare kan ansluta till tillsynskameran.