Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Tillfällig vistelse

Nedan följer information till dig som är i behov av insatser enligt socialtjänstlagen och som planerar att tillfälligt vistas i Lerums kommun

Tillfällig vistelse i Lerums kommun

Om du planerar att tillfälligt vistas i Lerums kommun och har behov av insatser enligt socialtjänstlagen så som exempelvis trygghetstelefon eller hemtjänst ska du kontakta din biståndshandläggare i den kommun där du bor med din ansökan. Biståndshandläggaren i din hemkommun kommer att pröva din ansökan, utreda behovet av insatser och fatta ett beslut på om du har rätt till insatser vid din vistelse i Lerums kommun.

För att vi ska kunna planera ditt besök på bästa sätt så behöver vi få information om din vistelse minst tre veckor innan du kommer. Om du väljer att förlänga din vistelse behöver vi få även denna information minst tre veckor i förväg. Detta är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna planera för den hjälp du behöver.

 

Information till dig som är biståndshandläggare i hemkommunen

Inför vistelsen i Lerums kommun behöver beställningen - alternativt förlängningen av vistelsen – inkomma i god tid, senast tre veckor innan vistelsens start. Beställningen görs på en särskild blankett som du hittar här nedan. Blanketten/beställningen skickas till ansvarig biståndshandläggare i Lerums kommun.

 

Tillfällig vistelse i annan kommun

Bor du i Lerums kommun och planerar att åka till en annan kommun och har behov av stöd och hjälp under vistelsen, kontakta din biståndshandläggare i Lerums kommun.