Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Information om socialtjänstlagen

Enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodo se sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 5 kap, särskilda bestämmelser för olika grupper, regleras bland annat äldres och människor med funktionsnedsättnings rätt till bistånd. 

Mer information