Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Att bli senior i Lerum

Vi föds och lever våra liv med olika förutsättningar. Behoven ser olika ut beroende på situation och var man befinner sig i livet. Att bli äldre medför mindre eller större förändringar i livet, vilket inte behöver innebära en försämrad livskvalité.

Ibland kan det räcka med att tänka i nya banor, att göra saker på annat sätt, finna nya aktiviteter och få stöd med det som har blivit svårt att klara själv.

Stöd och service från kommunen

Verksamheter riktade mot personer över 65 år företräds av Sektor stöd och omsorg.  Enligt 5 kap 6 § i socialtjänstlagen ska en kommun göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

För att du ska få möjlighet att bibehålla en meningsfull vardag och livskvalitet, finns olika former av stöd och service i kommunen. Inom Sektorn finns till exempel förebyggande- och uppsökande verksamhet, aktiviteter och träffpunkter, anhörigstöd, dagverksamhet, fixarservice, med mera. Du finner också rehabilitering, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, samt färdtjänst och bostadsanpassning.

För mer information se länkarna nederst på sidan. 

Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamheten arbetar i förebyggande syfte, med att sprida information om olika verksamheter och stödinsatser som finns inom kommunen. Att få kännedom om kommunens tjänster, service och möjlighet till stöd i samhället kan öka förutsättningarna till fortsatt goda och trygga levnadsförhållanden. Vilket även kan motverka vårdkonsumtion, samt bibehålla självständighet och oberoende. Genom mötet och dialogen med målgruppen ökar vi även våra förutsättningar att synliggöra framtida önskemål och behov av insatser.

Informationen sprids genom:

  • Informationsträffar 75+
  • Hembesök 75+
  • Informationsmaterial hemskickat
  • Informationstillfällen i Träffpunkterna
  • Via kommunens webbsida
  • Seniormässan
  • Studiecirkeln Seniorguiden
  • Informationstillfällen i föreningar (vid förfrågan)

Övriga verksamheter för seniorer

I Lerums kommun finns ett aktivt föreningsliv, kyrkor och andra mötesplatser för alla, även de som är riktade direkt mot seniorer. På sidan Aktiviteter och Träffpunkter kan du hitta länkar till en del av dem. Är det något du saknar eller vill tipsa om kan du kontakta medborgarkontoret KomIn, telefon 0302-52 10 00 eller e-post kommun@lerum.se.