Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Värdighetsgarantier

Äldreomsorgens lokala värdighetsgarantier

En värdighetsgaranti är både ett löfte och en upplysning om vad du som brukare och vi som utförare ser som prioriterade områden.
Genom värdighetsgarantierna åtar kommunen sig ett antal åtaganden som ger ett mervärde för både brukare och personal.

Genom de lokala värdighetsgarantierna kan den äldre, anhöriga och övriga invånare få insikt i de etiska värden som ska prägla arbetet och bemötandet i äldreomsorgen i Lerums kommun.
Värdighetsgarantierna är ett utvecklingsinstrument och en kvalitetssäkring i det fortsatta förbättrings- och värdegrundsarbetet.

Värdighetsgarantier för Hemtjänsten

  1. Om du inte är nöjd med din kontaktperson så har du rätt att byta.
  2. Insatser genomförs på de tider man kommit överens med hemtjänsten om. Personalen ska alltid meddela dig via telefon vid avvikelse mer än 30 minuter.
  3. En genomförandeplan upprättas inom 2 veckor, från att insatsen startat tillsammans med dig som brukare. Uppföljning sker en gång per år eller tidigare om det blir en förändring i ditt bistånd.

Värdighetsgarantier för Särskilt boende

  1. Alla som bor på ett äldreboende i Lerums kommun garanteras att inte ha längre nattfasta än 10 timmar.
  2. Alla som bor på ett äldreboende i Lerums kommun garanteras möjligheten till minst två självvalda aktiviteter per termin.
  3. Alla som bor på ett äldreboende i Lerums kommun skall erbjudas möjlighet till 30 minuter "egen tid" i veckan med en personal.

Tycker du inte att vi lever upp till garantin?

Vi gör allt vad vi kan för att rätta till fel och brister. När du tycker att vi inte kan leva upp till vad vi garanterar, skriv ner dina anmärkningar på blanketten "Vi kan bli bättre med din hjälp". Blanketten får du av personal, enhetschef. Den kan även laddas hem via länk nedan.

Du erbjuds ett samtal med ansvarig chef inom sju arbetsdagar från det att du lämnat in blanketten. Vi löser problemet i dialog. Dina synpunkter dokumenteras och följs upp i en handlingsplan.