Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Synpunkter och klagomål

Du kan lämna en synpunkt eller ett klagomål om du till exempel inte är nöjd med den service som du förväntar dig att få av oss. En anhörig, våra samarbetspartners eller någon annan kan också lämna synpunkter och klagomål på den verksamhet som vi bedriver.

Synpunkten eller klagomålet lämnas till berörd enhetschef, förutom inom hälso- och sjukvården där verksamhetschef bedömer vem som ska ta hand om det. Synpunkter och klagomål besvaras inom 10 arbetsdagar och då ska du få information om vad som är gjort eller planeras att göra.

Gör så här

  • Du kan lämna dina synpunkter muntligt till personal i verksamheten.
  • Du kan fylla i en elektronisk blankett som skickas till Stöd och omsorgs funktionsbrevlåda.
  • Du kan skriva ut en pappersblankett som du fyller i och lägger på brevlådan. Inget frimärke behövs.
  • Du kan hämta och lämna blankett på Lerums kundmottagning Komin i kommunhuset på Bagges torg. Vid entrén finns också kommunens egen brevlåda.

Patientnämnden

Om du upplever att vården inte fungerar som den ska, vänd dig i första hand till berörd verksamhet, se ovan. Du kan även vända dig till Patientnämnden med frågor, synpunkter eller klagomål .

För att mer information se länk till Patientnämnden nedan.