Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Våld i nära relationer

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill - Per Isdal (2001)

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan innbära att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar. Fysiskt våld kan också bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhuggen, knivstick, sparkar och stryptag.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar såsom att tvinga den som är utsatt att se på pornografi eller ha samlag utan samtycke. Det kan vara könsstympning, sexuella trakasserier samt att använda ett sexuellt kränkande språk.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan handla om hot, tvång, trakasserier, glåpord och förlöjliganden. Den som är våldsutsatt kan vara kontrollerad och socialt isolerad och exempelvis hindras från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.

Försummelse

Försummelse kan exempelvis bestå i att den som är utsatt inte får behövlig hjälp med mat, medicin eller hygien. Den som är utsatt kan förvägras hjälp med att komma ur sängen eller ges felaktig dos medicin.

Digitalt våld

Digitalt våld kan innebära bland annat kränkningar via samtal, sms och sociala medier, repetitiva sms och samtal, intrång i privata konton, spridande av känslig information och bilder, identitetsstöld samt övervakning och spårning.

Ofta en kombination av handlingar

Våldet består ofta av en kombination av olika handlingar. Utöver de våldstyper som nämns ovan kan förövaren utöva ekonomisk kontroll och vägra insyn i ekonomin. Materiellt våld kan innebära förstörelse eller stöld av personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera. Våld mot husdjur kan också ingå i mönstret.