Kvinnojour och stöd till män och barn

Lerums kommun samarbetar med Kvinnojouren Olivia i Alingsås och har även egna handläggare som arbetar med att stötta dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation, man eller kvinna. Lerums kommun har också ett samarbete med Utväg Södra Älvsborg som kan erbjuda stöd till barn och vuxna som är eller har varit utsatta för våld i när relation. Utväg finns även till för vuxna som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld i nära relation. Vid omedelbar fara ringer du alltid 112.

 

Kvinnojouren Olivia

Kvinnojouren Olivia i Alingsås erbjuder stöd och rådgivning per telefon eller vid personliga besök. De erbjuder också skyddat boende i ett hus med plats för fyra kvinnor. Du får eget rum men delar kök och andra gemensamma utrymmen. Alla som arbetar på kvinnojouren Olivia har avlagt tystnadslöfte. Du kan vara anonym när du kontaktar kvinnojouren. På dagtid träffar du någon som kan hjälpa dig med olika praktiska frågeställningar, informera dig om dina rättigheter, har tid för samtal och vägledning och stödjer dig om du vill kontakta någon myndighet, organisation eller advokat. Självklart är dina barn välkomna att följa med. Telefon 0322 - 137 65.

Utväg Södra Älvsborg

Utväg erbjuder rådgivning, stöd och hjälp, individuella samtal och samtal/behandling i grupp. Den inledande kontakten sker alltid individuellt. Därefter finns möjlighet att delta i någon av Utvägs grupper:

  • Kvinnogrupp
  • Ickevåldsgrupp för män
  • Unga vuxna
  • Barn/Ungdomsgrupp
  • Pappagrupp
  • Mammagrupp
  • Barn/Ungdomsgrupp för barn där föräldrarna deltar i Pappa/Mammagrupp

All kontakt med Utväg är kostnadsfri. De som arbetar där har tystnadsplikt, men också anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 §. Det innebär att de är skyldiga att att anmäla till socialtjänsten om de i samtal får veta något som gör att de känner oro för ett barns situation. Utväg nås på telefon 0707 - 16 09 29.