Vilket stöd finns?

Våld i nära relationer kan förekomma i alla slags relationer mellan närstående såsom heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer.

Att bli utsatt för våld av en person som man lever tillsammans med och kanske har barn med påverkar hela livssituationen. Med våld avses psykisk och fysisk misshandel, hot, sexuellt våld, kränkningar av olika slag och ekonomiskt förtryck.

Har du blivit slagen eller känner du dig rädd och hotad?
Tvingas du göra handlingar mot din vilja?
Har du uppfattats som kränkande, kontrollerande eller våldsam?

Vi erbjuder

 • Rådgivande och stödjande samtal
 • Hjälp till skyddat boende
 • Hjälp till stödsamtal för barn
 • Stöd i kontakter med andra myndigheter
 • Samtal för dig som vill förändra ditt sätt att hantera konflikter och aggressioner

Vi samarbetar med Kvinnojouren Olivia i Alingsås och Utväg, Södra Älvsborg

Viktiga telefonnummer:

 • Kommunens handläggare för Våld i nära relation, 0302-52 14 29 eller 0302-52 14 15
 • Vid omedelbar fara, ring 112
 • Övriga polisärenden, ring 114 14
 • Kvinnojouren Olivia, 0322-137
 • Utväg, Södra Älvsborg, 0707 16 09 29
 • Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50 (samtalet syns inte på telefonräkningen)
 • RFSL:s brottsofferjour, 020-34 13 16
 • Brottsofferjouren, 0322-63 94 94