Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vilket stöd finns?

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill - Per Isdal (2001)

Usatt för våld

Våld kan förekomma i alla slags relationer mellan närstående såsom heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Att bli utsatt för våld av en person som man träffar eller lever tillsammans med påverkar ofta hela livssituationen. 

Vilket stöd finns?

Har du blivit slagen eller känner du dig rädd, hotad eller begränsad?
Tvingas du göra handlingar mot din vilja?
Har du själv uppfattats som kränkande, kontrollerande eller våldsam?

Du som bor i kommunen kan då erbjudas:

  • Rådgivande och stödjande samtal
  • Hjälp till skyddat boende
  • Hjälp till stödsamtal för dina barn
  • Stöd i kontakter med andra myndigheter
  • Samtal om du vill förändra ditt sätt att hantera konflikter och aggressioner

Lerums kommun samarbetar bland annat med Kvinnojouren Olivia i Alingsås och Utväg, Södra Älvsborg

Viktiga telefonnummer

  • Vid omedelbar fara ringer du alltid 112
  • Övriga polisärenden, ring 114 14
  • Kvinnojouren Olivia 0322-137 65
  • Utväg, Södra Älvsborg 070-716 09 29