Arbetslagen

Alléskolan är indelad i två självständiga enheter, Ask och Bok.

Hos enhet Ask finns arbetslag B, C och F samt hos enhet Bok finns arbetslag A, D och E. Information från de olika arbetslagen och klassernas veckoplanering hittar man under respektive arbetslag.

För att komma vidare klickar man på någon av de olika arbetslagen i vänstermenyn.