A-laget

Välkommen till A-laget!

Telefonnummer till arbetslaget:0302-52 16 86
Telefonnummer sjukanmälan:051-577 70 15
Webmail för elever 
Arbetslagets personal
Alléskolans kalendarium 

Planering för klasserna: 6A 7A 8A
Schema för klasserna