Våra pedagoger

Det här är personalen i A-laget:

Ingela Hallin 
Gunnar Gislason 
Tomas Granbom  
Emelie Nilsson
Anna Martins
Marie Kollberg
Eva-Lotta Scavo