C-laget

Välkommen till C-laget!

Telefonnummer till arbetslaget:0302-52 16 80
Telefonnummer sjukanmälan: 051-577 70 15
Arbetslagets personal
Alléskolans kalendarium 

Till elevernas planeringssida.