C-laget

Välkommen till C-laget!

Telefonnummer till arbetslaget:0302-52 16 80
Telefonnummer sjukanmälan: 051-577 70 15
Webmail för elever 
Arbetslagets personal
Alléskolans kalendarium 

Planering för klasserna: 7C 8C 9C
Schema för klasserna