Våra pedagoger

Det här är personalen i C-laget:

Andrea Leser 
Anders Kanerot 
Kajsa Sundberg 
Janna Christensen
Christina Maronen Olofsson
Sofia Nilsson
Marie Louise Orbing 
Melanie Horn