D-laget

Välkommen till D-laget!

* Telefonnummer till D-lagets arbetsrum: 0302-52 16 62
* Sjukanmälan för elever: 051-577 70 15
Arbetslagets personal
Alléskolans kalendarium 

Planering för klasserna: 6D 7D 8D
Schema för klasserna