Våra pedagoger

Det här är personalen i D-laget:

Sabria Abdul Rahman 
Anna-Karin Samsioe 
Sara Sjöstedt 
Johan Hulthen
Anna Lysmark
Christina Larsson