E-laget

Välkommen till E-laget.

Telefonnummer till arbetslaget:0302-52 16 84
Telefonnummer sjukanmälan: 051-577 70 15
Webmail för elever 
Arbetslagets personal
Alléskolans kalendarium

Planeringen för klasserna: 7E 8E 9E
Schema för klasserna