F-laget

Välkommen till F-laget

Telefonnummer till arbetslaget:0302-52 16 90
Telefonnummer sjukanmälan:051-577 70 15
Webmail för elever 
Arbetslagets personal
Alléskolans kalendarium 

Planering för klasserna: 6F 8F 9F
Schema för klasserna