F-laget

Välkommen till F-laget

Telefonnummer till arbetslaget:0302-52 16 90
Telefonnummer sjukanmälan:051-577 70 15 
Arbetslagets personal
Alléskolans kalendarium 

Till elevernas planeringssida.