G-laget

Välkommen till G-laget

Telefonnummer till arbetslaget:0302-52 16 69
Telefonnummer sjukanmälan:051-577 70 15
Webmail för elever 
Arbetslagets personal
Alléskolans kalendarium 

Planering för klasserna:

6 G1             6 G2               8 G

Schema för klasserna