G-laget

Välkommen till G-laget

Telefonnummer till arbetslaget:0302-52 16 69
Telefonnummer sjukanmälan:051-577 70 15
Arbetslagets personal
Alléskolans kalendarium 

Planering för klasserna:

7 G1             7G2               9G

Schema för klasserna