Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Sedan några år erbjuds eleverna i åttan en femte vaccinationsdos mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Vaccination ges i v. 50 och eleverna har fått muntlig information och medgivandeblanketter att ta hem för påskrift.

Undvik andra vaccinationer två veckor före och efter denna vaccination.

Se mera info och extra medgivandeblankett i bifogad länk.

För frågor, kontakta mig gärna.

Anna-Lena Nyberg, skolsköterska tel. 0302-521660, 073 6883538 eller anna-lena.nyberg@lerum.se

Ladda hem