Besök på skolan

Skolan är inte en allmän plats, men vi på skolan vill visa gästfrihet mot våra tidigare elever. Om de missbrukar denna och/eller gör våra elever otrygga är de inte välkomna.

Följande rutiner gäller:

  • Anmälan till skolvärdinnan Pia Strömberg.
  • Besöken får inte vara av återkommande karaktär, utan endast vid enstaka tillfällen.
  • Den besökande får 30 minuter på sig att uträtta sitt ärende.
  • Tidigare elever som inte är välkomna samt övriga "ej behöriga", meddelas till Pia Strömberg (skolvärdinnan) och avvisas av skolledningen.
  • På fredagar gäller ett totalförbud mot besök på skolan.