Projekt

Vi är två aktiva skolenheter med stort engagemang såväl inom skolan som i samhället.

Därför har vi flera projekt, en del som pågått under många år:

  • Dagsverkesdagen
  • Entreprenöriellt lärande
  • Grön Flagg
  • Priser
  • Timplaneförsöket

Grön Flagg

Vi har en Grön Flagg-grupp som styr detta arbete, den består av både elever och lärare. Under läsåret är vi framförallt inriktade på hälsa.

Dagsverkesdagen

Vi har sedan slutet av 1980-talet i samarbete med TUFF( Tyresö u-lands och fredsförening) arbetat med att ekonomiskt stödja ett projekt Dharampur (beläget i delstaten Gujarat ca 30 mil norr om Bombay).

Dharampur är ett bergigt område där det finns ett par hundra byar bebodda av tribals, de fattigaste av de fattiga ( ca 200000 personer).

Här har Bhikhu Vyas, vår samarbetspartner i Indien, och hans medarbetare förvaltat våra inarbetade pengar, som räckt till förbluffande mycket: Många skolor (8 stycken), hundratals brunnar, mängder av mangoträd och mycket annat.

I år - 2013 - gav Dagsverkesarbetet 30 168 kronor som är cirka 257 000 rupier. Våra insamlade pengar räcker till:

Mat i skolan för 9 månader, lön för 1 lärare, 60 st. skoluniformer, studiebesök, böcker och tidningar, lärarmaterial, el, vatten, datorer samt sjukvård på skolan. 

Priser

Vi har fått flera utmärkelser och priser de senaste åren.

Copernicuspriset 2007

Alléskolan har vunnit 30 000:-

Motivering: "Skolan har i samarbete med Elevrådet arbetat med värdegrunden och därigenom fått en ökad förståelse för hur vi som människor bemöter varandra. Klimatet på skolan har avsevärt förbättrats både för lärare och elever. Det genomsnittliga betygsmedelvärdet och behörigheten till gymnasiestudier är betydligt högre än tidigare."

Copernicus är ett samarbete mellan Alingsås Futurum, Näringslivsenheten i Lerums Kommun, Center of Innovation i Vårgårda, Herrljungaföretagens Näringslivsservice och Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Projektet finansieras av Alingsås Sparbanks Stiftelse för Forskning och Utbildning.

Spirapriset

Projektet De små skolorna i den stora skolan har vunnit den regionala tävlingen av Skolpriset Spira (2005). Vinsten innebär att skolan får ett stipendium på 10 000 kronor.

Skolan belönas för sitt arbetssätt som går ut på att ge mindre arbetsenheter ökat ansvar och därigenom skapa ökat engagemang hos både elever och lärare. I juryns motivering står bland annat:

Utifrån en organisationsförändring har man uppnått att arbetsglädjen ökat hos både lärarkåren och eleverna. I samband med organisationsförändringen använder man ett positivt lösningsinriktat sätt och en syn där det friska och starka skall växa.

Copernicusprojektet

Alléskolan har vunnit 40 000:-.

Motiveringen var:
Skolan arbetar med ett demokratiskt ledarskap och ett utåtriktat förhållningssätt med tydlighet gentemot elever och föräldrar.

Den pedagogiska personalen utövar ett stort inflytande på verksamheten och därmed sammanhängande ansvar som resulterat i en högre måluppfyllelse av verksamhetsplanen.

Elevernas betygsnivå och behörighet till gymnasieskolan har ökat markant och klimatet på skolan för elever och lärare visar på en mycket positiv utveckling.

Copernicusprojektet är ett samarbete mellan Lerum, Alingsås, Herljunga och Vårgårda kommuner samt det lokala näringslivet. Totalt deltar 16 högstadie- och gymnasieskolor.

Pris för "Mest innovativa lärare"

(På Microsofts Innovative Teachers Forum 2005)

Anders Överström på Alléskolan är läraren bakom det vinnande bidraget, det egenutvecklade programmet EasyInput. EasyInput är webbsidor som är uppbyggda som e-post och enkla att hantera.

Projektet syftar till att hitta en mötesplats mellan elever, lärare och föräldrar. Skolan har gjort det lättare för barn som varit borta att ta reda på vad de missat, för föräldrar att veta vad som pågår i skolan, samt för lärare att hitta andra kanaler än de traditionella för att kommunicera med elever och föräldrar.

Den enkla hanteringen har gett en explosionsartad ökning i datoranvändandet på Alléskolan och har underlättat både kommunikationen och samarbetet på skolan.

Entreprenöriellt lärande

Vi vill ha en verksamhet där våra elever arbetar utifrån sin egen drivkraft och där vi ger alla optimala möjligheter att lyckas. Dagens samhälle ställer stora krav som vi måste förbereda våra elever inför. Därför väljer vi att satsa stort på det som kallas entreprenöriellt lärande. Att utveckla entreprenörskap betonas starkt i många sammanhang nu, både ute i Europa och i Sverige. Entreprenöriellt lärande handlar dock om oändligt mycket mer än att lära sig att starta företag. Det är något som vi vill ska prägla alla ämnen och hela elevens skoldag.

I huvudsak arbetar man inom entreprenöriellt lärande med att bygga upp tre stora kompetensområden hos eleverna. De benämns Personligt ledarskap – självkunskap, Förändringskompetens och lärande samt Ta-sig-församhet. Alla våra pedagoger ska under en tvåårsperiod genomgå utbildningen "Så tänds eldsjälar" för att kunna arbeta med eleverna på detta sätt.

Vi har en organisation och en grundstruktur som ger oss goda förutsättningar att snabbt kunna omsätta utbildningen i praktiken. Vi kommer att kunna se vissa effekter redan under första året men det kommer att vara en längre process innan större förändringar fått genomslag. Utbildningsplanen ser ut så att arbetslag G, B, E, C går läsåret 09/10 och D, F, H, I går läsåret 10/11. Arbetslaget är då borta vid fyra tillfällen, två dagar i rad. Det kommer att tillämpas olika lösningar för att möjliggöra deras bortavaro, av vilka flera ligger i linje med den utveckling vi strävar mot hos eleverna. Här behöver vi i olika grad stöd av er som vårdnadshavare för att möjliggöra vissa lösningar och vi hoppas på er förståelse för att allt inte ser ut som vanligt under dessa skoldagar.

I dagens situation med besparingar ser vi det som nödvändigt att hålla fokus på hög kvalitet och fortsatt utveckling av vår verksamhet, därför gör vi denna satsning. För att få mer information om Entreprenöriellt lärande och Så tänds eldsjälar gå gärna in hos vår utbildningsanordnare Meuniversity på www.meuniversity.com.

Ni är givetvis också välkomna att kontakta oss för mer information.