Elevråd

Elevrådsträffar 2017/2018 Tid: 12.30-13.20 Plats: Konferensrummet på expeditionen.

Ht 2017 Onsdag: 25/10, 8/11, 29/11 och 6/12.
Vt 2018 Onsdag: 17/1, 31/1, 21/2, 7/3, 21/3, 18/4, 25/4, 9/5 och 23/5

Lärare: Pia och Anna