Elevråd

Elevrådet 2016-2017 består av följande elever:

Lärare: Pia och Anna