Trivsel- och ordningsregler

Gemensamt har vi tagit fram följande trivsel- och ordningsregler. Detta gäller för eleverna på båda skolenheterna.

  • Du närvarar på alla lektioner. Behöver du lämna salen pratar du med läraren.
  • Du kommer i tid och med rätt material till lektionen.
  • Du tar ditt ansvar för att skapa studiero i klassrummet. Det innebär bl. a. att det inte är tillåtet att använda föremål på ett sätt som stör eller försvårar undervisningen.