Föräldrar

Här är lite information som vänder sig till dig som är förälder eller vårdnadshavare.

Försäkringar

Kommunen har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt både på skoltid som på fritid.

Ledighet

Om ert barn behöver vara ledigt ska man lämna en ledighetsansökan. Denna lapp finns att hämta under rubriken "Frånvaro och ledighet" till vänster.
Lämnas till klassföreståndare/mentor.

Sjukanmälan

Om en elev är sjuk måste det anmälas till skolan via en telefonsvarare som är påkopplad mellan kl 15.30 och 08.00 varje skoldag.

Telefonsvararen finns på nummer:
051-577 70 15

Enhetsrådet

Här träffas föräldrar, elever och skolpersonal från hela skolan.
träffar två-tre gånger per termin.
Representanterna välj ut i varje enhet.

Se mer i vänstermenyn.