Enhetsråd

I Enhetsrådet träffas representanter från skolans personal, föräldrar och elever för att diskutera verksamheten. Enhetsrådet är gemensamt för båda skolenheterna.

Enhetsrådet har träffar två gånger per termin. Representanterna väljs i varje enhet.

Mötestider: 

5/11 kl. 18.00-19.30. Plats: Konferensrummet på Rektorsexpeditionen.