Enhetsråd

I Enhetsrådet träffas representanter från skolans personal, föräldrar och elever för att diskutera verksamheten. Enhetsrådet är gemensamt för båda skolenheterna.

Enhetsrådet har träffar två gånger per termin. Representanterna väljs i varje enhet.

Nästa möte 2017 är den 15/11, klockan 18.00.