Fritidsgård

Floda fritidsgård är belägen mitt i Alléskolan. Dagtid har vi öppet för våra elever på skolan, på kvällstid har vi olika gruppverksamheter (OBSERVERA att detta är en ny inriktning i verksamheten, se bifogad fil) och på helgerna ordnar vi olika former av aktiviteter. Hos oss kan du göra lite av varje, det du själv önskar, som ex. biljard, spel, pyssel och mycket mer. Kom in och prata med oss om vad du vill göra, vi hjälper till att förverkliga dina idéer! På vår fritidsgård är det viktigt att alla känner sig delaktiga, välkomna och trygga.

Våra öppettider:

Dagtid (för Alléskolans elever åk 6-9)

Måndag-fredag                                          

Kl. 9.00-10.00

Kl. 12.00-13.30 

Café:

På fritidsgårdens café kan man köpa smörgåsar, kaffe, te, juice, smoothies, frukt mm. Vi har öppet för försäljning varje dag mellan 9-10 och 12.30-13.30. På fredagar kan man ibland köpa något särskilt som ex. fikabröd.

Övrig tid är vi ”rastvärdar” och rör oss runt i korridoren, på skolgården och håller i olika aktiviteter!

Gruppverksamhet:

Måndag-torsdag (för åk 6-1:an på gymnasiet)

Kl. 18-21

Helgaktiviteter (i skolans lokaler eller på annan plats):

Fredag och lördag (för åk 7-1:an på gymnasiet)

Kl. 18-23

Se aktuell info om grupper och helgaktiviteter på gårdens anslagstavla, eller på våra Facebookgrupp ”Floda Fritidsgård”, https://www.facebook.com/Floda-Fritidsg%C3%A5rd-332006276834370/.

Värdegrunden:

Alla vuxna och elever på Alléskolan arbetar utifrån en gemensam värdegrund, gällande hänsyn, inflytande, omtanke och ansvar, så också fritidsgården. Vi arbetar med olika teman som berör detta och kan mynna ut i utställningar, elevens val-kurser, föreläsningar och gruppverksamhet.

Kom ihåg: vi får tycka som vi vill, men vi får inte uttrycka oss hur vi vill!

KEKS:

Vi är som fritidsgård i Lerums kommun, medlemmar i ett nätverk som heter KEKS (http://www.keks.se/ ) KEKS vision är att stimulera ungdomar i fritidverksamheten, till engagemang och motivera dem till utveckling. Verksamheten ska alltså bygga på ungdomars motivation och engagemang och personalen ska fungera som inspiratörer, stöd och möjliggörare, men aldrig ta över.

Arrangemang/utflykter/aktiviteter:

Tillsammans med våra ungdomar, och ibland tillsammans med andra gårdar i kommunen, anordnar vi olika typer av arrangemang, aktiviteter eller utflykter (allt ifrån tricking, LAN, fotbollsturnering, skidresa, filmkväll, konsert, gruppverksamhet, läger mm). Om Du har en idé, kontakta oss på gården! För pågående projekt eller arrangemang, se vår infotavla inne på fritidsgården.

Vi finns på nätet:

Fritidsgården har en egen sida på Facebook (https://www.facebook.com/Floda-Fritidsg%C3%A5rd-332006276834370/) samt är med i Fritidsgårdar i Lerums kommun (https://www.facebook.com/groups/319368894912071/ ). Där ser du vad vi planerar, vad vi har gjort och du kan även lämna egna förslag på vad du tycker att vi ska göra. På Facebook hittar du även oss i personalen.

Kontakta oss:

Vi som arbetar på fritidsgården heter Ewelina, Martina och Isabell. Vi har även timvikarier under vissa kvällar, de heter Oskar, Irfan och Stefan.

Telefonnummer till Fritidsgården: 0302-521947