Gymnasieinformation

Här nedan hittar du vad som gäller för elever i åk 9 och deras gymnasieval 2019/20.

SEPTEMBER/OKTOBER

V 38+40

Gymnasieinformation klassvis

V 41

Gymnasiemässa  8/10 8.30-20.30 , 9/10  8.30-20.30 och 10/10 /8.30-18

V 42

Vägledningssamtal startar

V 43

Gymnasieinformation för föräldrar onsdag 23 oktober 18.30-20 i stora matsalen på Alléskolan

NOVEMBER /DECEMBER

Öppet hus på regionens gymnasieskolor

Ansökanför elever öppnar 10 december. Elever kan själva lägga in sina gymnasieval på www.indranet.se

Vid vissa idrottsgymnasier (NIU och RIG) är sista ansökningstid varierande datum mellan oktober och december

VT 2020 

Gymnasievalet ska vara inlämnat senast 3 februari 2020

APRIL

16 april preliminärt antagningsbesked grundat på höstterminsbetyget. Möjlighet att göra ändringar i ansökan fram till 1 juni

JUNI

25 juni definitivt antagningsbesked grundat på vårterminsbetyget

Reservantagningen avslutas i början av september

Nina Strannemalm 0736-844450, nina.strannemalm@lerum.se