Gymnasieinformation

Här nedan hittar du vad som gäller för elever i åk 9 och deras gymnasieval 2016/17.

SEPTEMBER/OKTOBER 2016

V 38+39  

Gymnasieinformation klassvis

V 40         

Gymnasiemässa, tisdag, onsdag och torsdag (13,14,15 oktober)

Gymnasieinformation för föräldrar måndag 24 oktober 18.30-20 i stora matsalen på Alléskolan

V 41

Vägledningssamtal startar

NOVEMBER/ DECEMBER

Öppet hus på regionens gymnasieskolor

DECEMBER

Ansökan för elever öppnar 13 december. Elever kan själva lägga in sina gymnasieval på www.Indranet.se

Gymnasievalet ska vara inlämnat senast 3 februari 2017

Vid vissa idrottsgymnasier (NIU och RIG) är sista ansökningsdatum varierat mellan oktober och december 2016

HT- 2017

APRIL

6 april preliminärt antagningsbesked grundat på höstterminsbetyget. Omval och tilläggsval kan göras fram till 1 juni.

JUNI

28 juni definitivt antagningsbesked grundat på vårterminsbetyget

Reservantagningen avslutas 1 september

Nina Strannemalm, tel:521665/0736-844450