Skolhälsovård

 

Skolsköterska Anna-Lena Nyberg jobbar här varje dag.

  • Skolläkaren konsulteras i första hand för frågor som rör tillväxt samt för skolrelaterade problem.
  • Skolsköterskan arbetar främst med hälsoundersökningar och vaccinationer enligt ett nationellt fastställt program.
  • Skolsköterskan bedriver förebyggande arbete genom samtal kring livsstil och hälsa.
  • Skolsköterskan hjälper också till med enklare sjukvårdsuppgifter.

År 6

Hälsoundersökning med längd- och viktkontroll. Ryggundersökning med avseende på skolios. Syn- och hörselundersökning. Hälsosamtal.
Hälsodeklarationsblanketter skickas hem för att fyllas i av elev och förälder.

År 7

Uppföljning då behov finns.

År 8

Uppföljande hälsoundersökning och samtal. Längd, vikt-, rygg- och synkontroll.

År 9

Ingen hälsoundersökning, uppföljning då behov finns.

Skolsköterskan nås på mottagningsrummet, på telefon eller e-post.
Elever kan ofta få tid direkt, om det inte är möjligt bestämmer vi en tid då vi kan träffas.