Gruppstärkande arbete

I enlighet med vår värdegrund arbetar vi kontinuerligt med gruppstärkande arbete i klasserna.

Syftet med arbetet är att stötta eleverna i det sociala arbetet; att främja gemenskap, samarbete och trygghet. Arbetet startar direkt i Årskurs 6 med inskolningsdag och samarbete med dramapedagog och fortsätter i olika omfattningar under kommande fyra läsår.