Personal

Skolenhet Ask, rektor Heléne Lundqvist

B-laget:
Linda Norblad
Jerker Rellmark, pappaledig
Annika Andersson Stenborg
Andreas Söderberg

Martin Lincke
Mark Hogland
Ulrika Wiberg

C-laget:
Janna Chrsitensen
Anders Kanerot
Andrea Leser
Sofia Nilsson

Christina Maronen Olofsson
Linda Norblad
Kajsa Sundberg
Marie-Louise Orbing

F-laget
Helene Hellrin
Lena Jespersen
Anna Stävlid Magnusson
Karin Pousette
Anja Sandberg

Mikael Hutters
Birgitta Olsson Senger
Fredrik Persman
Maria Hallhagen
Stefan Uskokovic

Förberedelseklass:
Irfan Sevin
Maria Åkerman

Linden:
Lisbeth Ulriksson

Skolenhet Bok, rektor Thomas Blomqvist

A-laget:
Jeanette Björnskiöld
Anna Martins
Marie Forsell
Gunnar Gíslason

Tomas Granbom
Ingela Hallin
Linda Hamming
Anja Luft

D-laget:
Anna Ahlmark Wilsson
Anders Björkman
Ulrika Clark
Tommy Håkansson

Sabria Abdul Rahman
Anna-Karin Samsioe
Sara Sjöstedt

E-laget:
Linda Andersson
Anna Pia Bäckegren
Jonas Börgesson
Anna Jannert

Sofia Hansson Molin
Saskia Nordenstråle
Bo Lundman

G-laget:
Oscar Sjölander
Anna-Lena Lestander
Sanna Persson
Jyrki Ivanoff

Marie Pagil
Cecilia Weber

Övrig personal

Ivo Baric- vaktmästare
Christer Bogestav- bibliotek
Sara Carlsson Hägglund- kurator

Evelina Järnström - fritidsledare
Isabell Svensson - fritidsledare
Anna-Lena Nyberg- skolsköterska
Margreth Nordbö- adminstration
Isabell Blomqvist- skolpsykolog
Nina Strannemalm- studie och yrkesvägledare

Pia Strömberg- skolvärdinna
Martina Svärd- fritidsledare, dramapedagog
Åsa Hagström- specialpedagog