Länkar

Här hittar du användbara länkar:

* UNIKUM - för lärare, elever och föräldrar

* Planeringssidan för klasserna.

* Zetup - felanmälan dator.

* Webmail - mail för personal.

* Login redigera hemsida.

* Logga in lärare - Unikum osv.