Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Om skolan

Med en underbar skolgård alldeles intill skogen och med gångavstånd till både Aspen och Stamsjön ligger Almekärrsskolan.

Vi är en F–5 skola där fritidshemmen är integrerade. Skolan är indelad i Norrgården, Sörgården och Mellangården, samt i två skolenheter. Förskoleklasserna samt årskurs 1-3 tillhör skolenhet 1 och årskurs 4-5 tillhör skolenhet 2.
Respektive skolenhet har en ansvarig rektor - se under Kontakt ovan. Tillsammans är vi ca 420 barn och 60 vuxna.

Vår gemensamma värdegrund

På Almekärrsskolan ska alla känna sig trygga och trivas. Tillsammans motverkar vi mobbning och skapar en positiv och lärande miljö.
Vi sätter elevernas välbefinnande i första rummet. Det är viktigt för oss att våra elever mår bra, därför arbetar vi aktivt med vår värdegrund. Våra värdegrundsord; trygghet, respekt, gemenskap, ansvar och ärlighet genomsyrar verksamheten.

Trygg skolgång

Trygga elever lär sig mer. Tillsammans med vårdnadshavarna vill vi lägga grunden för elevernas förmåga till empati, god självkänsla, respekt för andra och nyfikenhet i lärandet. Vårt sätt att arbeta med tydliga rutiner, ett gemensamt förhållningssätt och samarbete mot mobbning har lyfts fram som ett gott exempel av Skolverket.