Om skolan

Med en underbar skolgård alldeles intill skogen och med gångavstånd till både Aspen och Stamsjön ligger Almekärrsskolan.

Vi är en F–5 skola där fritidshemmen är integrerade. Skolan är indelad i Norrgården, Sörgården och Mellangården. Almekärrsskolan är också indelad i två skolenheter. I skolenhet 1 ingår förskoleklasserna Falken,Tärnan och Korpen, klass 1A-3A,
1B-3B klass och 1C-3C. . I skolenhet 2 ingår  alla klasser i årskurs 4 och 5. Varje skolenhet har en ansvarig rektor - se under Kontakt ovan. Tillsammans är vi ca 440 barn och 60 vuxna.

Vår gemensamma värdegrund

På Almekärrsskolans skolenheter ska alla känna sig trygga och trivas. Tillsammans motverkar vi mobbning och skapar en positiv och lärande miljö.
Vi sätter elevernas välbefinnande i första rummet. Det är viktigt för oss att våra elever mår bra, därför arbetar vi aktivt med vår värdegrund. Våra värdegrundsord, trygghet, respekt, gemenskap, ansvar och ärlighet genomsyrar vår verksamhet.

Trygg skolgång

Trygga elever lär sig mer. Tillsammans med vårdnadshavarna vill vi lägga grunden för elevernas förmåga till empati, god självkänsla, respekt för andra och nyfikenhet i lärandet. Vårt sätt att arbeta med tydliga rutiner, ett gemensamt förhållningssätt och samarbete mot mobbning har lyfts fram som ett gott exempel av Skolverket.