Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Enhetsråd

Enhetsrådets syfte är att i dialog och samråd hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor. Det kan gälla frågor rörande budget, lokal arbetsplan, utvärdering och framtidsfrågor.

Inflytandet omfattar inte frågor rörande enskilda barn, elever eller personal.

Med i rådet

Enhetsrådet består av föräldrarepresentanter från skolan, samt förskolorna, en förälder per förskola. Dessutom ingår fyra personalrepresentanter från förskola och skola, och två elevrepresentanter i enhetsrådet.