Almekärrsskolans ordningsregler

Dessa ordningsregler gäller så länge verksamhet pågår på skolans område. Almekärrsskolans ordningsregler utgår från skolans fem värdegrundsord: Trygghet, Respekt, Ansvar, Ärlighet, Gemenskap

Almekärrsskolans ordningsregler