Ordningsregler

Almekärrsskolans ordningsregler och konsekvenser utgår från skolans fem värdegrundsord: Trygghet, Respekt, Ansvar, Ärlighet, Gemenskap och gäller så länge verksamhet pågår på skolans område.

 

Visa respekt för dina medmänniskor.

 • Använd ett vårdat språk, fritt från kränkningar, gäller även kroppsspråk.
 • Låt bli att retas och slåss.
 • Tala om ifall du eller någon annan blir utsatt.
 • Lyssna på och följ tillsägelse från all personal på skolan.

Var rädd om skolans miljö, ute och inne.

 • Var rädd om allt som växer.
 • Var rädd om våra lokaler.
 • Lägg tillbaka det du slutat leka eller arbetat med.

Ge dig själv och andra arbetsro genom att:

 • Komma i tid.
 • Ha med det du behöver under dagen
 • Ta ansvar för ditt lärande genom att bidra till arbetsro
 • Mobiltelefoner skall vara avstängda och undanstoppade under skoldagen och under fritidshemstiden. Under överenskommelse med pedagog kan den användas i undervisningssyfte.

Skapa matro genom att:

 • Prata tyst vid maten
 • Själv torka upp om du spiller
 • Ha ett bra bordsskick

Cyklar, sparkcyklar, inlines, skateboards
Transportmedel används inte på skolan eller fritidshemmet. Cyklar ska  förvaras vid cykelstället.

Ytterkläder används ute
Keps och mössor inräknat.

Godis och tuggummi
Godis och tuggummi tas inte med till skolan och fritidshemmet.

Skolgårdsgränser
Röda markeringar på träden är den yttersta gränsen av skolgården. 

Snöbollskastning
När flaggan är uppe får man kasta snöboll på fotbollsplanen. Rastvärd bestämmer!

 

Konsekvenser

När man bryter mot regler som rör uppförandet:

 • Enskilt samtal med berörda parter.
 • Information till hemmet via telefon/epost. De kan kallas akut till skolan vidbehov.
 • Uppföljningssamtal vid behov.
 • Om ovanstående konsekvenser inte hjälper, upprättas en särskild
  handlingsplan för respektive elev i överenskommelse med vårdnadshavaren och personal.
 • Samtal rektor, personal, vårdnadshavare och i vissa fall även elev.

När man stör i undervisningslokalen kan man bli anvisad annan plats.

Vid skadegörelse:

 • Städa upp efter dig
 • Hemmet kontaktas.

När man bryter mot regler gällande cyklar, inlines etc, samt mobiler och störande föremål, kan skolan ta hand om dessa och du får tillbaka föremålet efter lektionens eller skoldagens slut.

Dessa åtgärder kan användas utan inbördes ordning.

Vid behov kontaktas trygghetsteamet.